Press "Enter" to skip to content

Techniki spawania metali

Mnóstwo zakładów przemysłowych na Śląsku produkuje urządzenia i inne wyroby, które stworzone są z metalu. Łączenie części metalowych wymaga ich zespawania, przyjrzyjmy się zatem temu jakie technologie spawalnicze mogą być przez nie wykorzystywane.

MIG/MAG – Metal Inert Gas/Metal Active Gas

To metoda spawania w osłonie gazów obojętnych lub też aktywnych. To jedna z najpopularniejszych metod spawania wykorzystywana zwykle do łączenia stalowych blach o cienkiej lub średniej grubości. Spawanie wykonuje się w osłonie gazów, zazwyczaj są to takie gazy jak argon, argon połączony z tlenem i dwutlenkiem węgla albo sam dwutlenek węgla. Przy tej metodzie spawania stosuje się prąd o napięciu stałym lub przemiennym (zwykle jednakże prąd stały). Proces spawania może przebiegać półautomatycznie lub automatycznie a jakość połączeń jest wysoka, a przy tym charakteryzują się one wysoką trwałością.

CMT – Cold Metal Transfer

Ta technologia spawalnicza uznawana jest za zgoła rewolucyjną gdyż umożliwia ona łukowe łączenie stali z aluminium. Jest ona lepsza niż metoda MIG/MAG ponieważ wprowadzenie ciepła jest w niej zdecydowanie niższe co ma wpływ na znacznie szerszą kontrolę nad procesem spawania. Podczas stosowania tej metody prąd może mieć bardzo niskie napięcie co ogranicza występowanie odprysków na spawanym spoiwie. Znacznie lepsza jest także kontrola drutu spawalniczego. Metodę CMT stosuje się w szczególności do łączenia stali z aluminium a także podczas spawania magnezu czy aluminium.

TIG – Tungsten Inert Gas

Metoda polega na spawaniu nietopliwą elektrodą wolframową w osłonie gazów neutralnych, najczęściej są to takie gazy jak argon, hel bądź też ich mieszanki. Metodę tę stosuje się do łączenia jakichkolwiek gatunków stali przy wykorzystaniu prądu stałego lub ale możliwe jest także spawanie aluminium przy wykorzystaniu prądu przemiennego. Łączenia cechują się niemalże perfekcyjną jakością. To bardzo uniwersalna metoda nadająca się do zastosowania ręcznego lub w procesach zautomatyzowanych. Jakość połączeń przy wykorzystaniu metody TIG jest najlepsza ze wszystkich znanych metod spawania metali, a przy tym jest bardzo dokładna, umożliwia łączenie bardzo cienkich blach.

PAW – Plasma Arc Welding

Ta technika spawania polega na użyciu ogniskowania łuku elektrycznego i jest zbliżona do metody TIG ale ma więcej zalet niż ta poprzednia. Wykorzystuje się w niej dwa strumienie gazu, plazmowy i osłonowy. W tej metodzie gaz plazmowy rozgrzewa się do bardzo wysokich temperatur, znacznie wyższych niż w metodzie TIG. Wpływa to na oszczędność spoiwa i krótszy czas spawania. Technika ta zapewnia ponadprzeciętną jakość łączy zatem jest wykorzystywana w gałęziach przemysłu, w których dokładność ma wysokie znaczenia, np. w przemyśle lotniczym.

MMA/SMAW – Manual Arc Welding/Shielded Metal Arc Welding

W tej technice spawania łączenie metalu odbywa się z wykorzystaniem metalowej elektrody obłożonej otuliną topnika z zastosowaniem prądu stałego albo też przemiennego. Podczas procesu spawania otulina rozpada się pod wpływem wysokiej temperatury na gaz osłonowy i żużel. To popularna i uniwersalna metoda spawania, która nie wymaga skomplikowanej aparatury spawalniczej. Stosuje się ją przede wszystkim do łączenia konstrukcji stalowych i produkcji przemysłowej a także do naprawy pękniętych elementów stalowych.